چگونه کمتر به کمر خود فشار وارد کنیم؟

تکنیک‌های صحیح بلند کردن اجسام

2.3K
0 0
گاهی اوقات ناچاریم اجسام سنگین را از روی زمین بلند کنیم. اگر این کار را درست و اصولی انجام ندهیم باعث آسیب به ستون فقرات خود می‌شویم. برای همین پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو را ببینید تا یاد بگیرید چگونه با کمترین آسیب فعالیت‌های سنگین انجام دهید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار