جلسه‌های کاری کوتاه یا جلسه‌های طولانی مدت و خسته کننده

چگونه تیم کاری خود را با انگیزه نگه داریم؟

2.4K
0 0
در کارها و مشاغل مختلف معمولاً یک گروه با هم همکاری می‌کنند و اگر به هر دلیل در فعالیت تیم اختلال ایجاد شود و افراد وظایف خود را به خوبی انجام ندهند باعث کاهش بهره‌وری و مشکلات زیادی می‌شود. برای اینکه فعالیت تیم و مشارکت افراد در سطح مطلوبی باشد، عقد قرارداد و داشتن جلسات کوتاه و دائمی مهم است. جلسات طولانی برای تیم خسته‌کننده است، بنابراین جلسات کوتاه باعث می‌شود اعضای تیم از مسیر خود خارج نشوند. گزارش دادن اعضا هم بسیار مهم است و لازم است یک روز در هفته افراد گزارش خود را ارائه کنند. ویدئو درباره مشارکت گروهی اطلاعات جالبی می‌دهد. شما در محیط کار خود از چه راهکارهایی استفاده می‌کنید؟ برایمان بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار