5.3K
0 1

احتباس آب، کاهش پتاسیم، عدم تحمل گلوگز

آیا مصرف شیرین بیان عوارض دارد؟

مصرف داروی گیاهی شیرین‌بیان برای مشکلات گوارشی شایع است. اما لازم است افراد عوارض این داروی گیاهی را هم بدانند. دکتر الهام پارسا متخصص طب سنتی ایرانی می‌گوید استفاده بیش از حد از این دارو باعث تجمع آب در بدن می‌شود. تجمع آب در بیمارانی که فشارخون دارند باعث افزایش فشارخون می‌شود. همچنین شیرین‌بیان باعث کاهش پتاسیم خون می‌شود. دکتر الهام پارسا عضو هیئت علمی دانشگاه ضمن صحبت از دیگر عوارض شیرین‌بیان تأکید می‌کند که بهتر است افراد زیرنظر پزشک متخصص طب سنتی این داروها را مصرف کنند تا درگیر عوارض سوءمصرف نشوند. اگر تجربه‌ای در این مورد دارید برایمان بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود