روند طبیعی پیری و فرسایش مفصل‌ها

اسپوندیلوز چیست؟

469
0 1
اسپوندیلوز اصطلاحی است که برای تخریب ستون فقرات به کار می‌رود. با افزایش سن، بدن با تغییرات زیادی مثل خشکی دیسک، تغییرات نخاع و موارد دیگر روبه‌رو می‌شود. بیشتر بیماران دردهای گاه‌به‌گاه دارند که با استراحت و خوردن قرص مُسکن بهبود می‌یابند اما در مواردی هم اگر تغییر سبک زندگی و یا درمان دارویی مؤثر نباشد جراحی پیشنهاد می‌شود. برای آشنایی با اسپوندیلوز ویدئو را ببینید و اگر سؤالی دارید برایمان بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار