5.4K
0 1

روند طبیعی پیری و فرسایش مفصل‌ها

اسپوندیلوز چیست؟

اسپوندیلوز اصطلاحی است که برای تخریب ستون فقرات به کار می‌رود. با افزایش سن، بدن با تغییرات زیادی مثل خشکی دیسک، تغییرات نخاع و موارد دیگر روبه‌رو می‌شود. بیشتر بیماران دردهای گاه‌به‌گاه دارند که با استراحت و خوردن قرص مُسکن بهبود می‌یابند اما در مواردی هم اگر تغییر سبک زندگی و یا درمان دارویی مؤثر نباشد جراحی پیشنهاد می‌شود. برای آشنایی با اسپوندیلوز ویدئو را ببینید و اگر سؤالی دارید برایمان بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود