5.6K
0 0

اختلال اضطرابی هم مثل سایر بیماری‌ها درمان دارد

اختلال اضطرابی چیست؟

اختلال اضطرابی شامل ترس و نگرانی‌های بیش از حد است و فرد را زیادی درگیر می‌کند. افراد درگیر اختلال اضطرابی گاهی به‌دلیل ترس از برچسب خوردن و مسائل دیگر دنبال درمان نمی‌روند. اما باید توجه داشت که این بیماری هم مانند سایر بیماری‌ها مهم است و نیاز به درمان دارد. مبتلایان اختلال اضطرابی اغلب خواب نامناسب دارند و درگیر نگرانی مداوم هستند که همین روی کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی آنها تأثیر می‌گذارد. این ویدئو اطلاعات جالبی درباره این گروه از بیماران و نحوه فعالیت مغز و واکنش آنها به ترس و محرک‌ها می‌دهد. اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود