اختلال اضطرابی هم مثل سایر بیماری‌ها درمان دارد

اختلال اضطرابی چیست؟

602
0 0
اختلال اضطرابی شامل ترس و نگرانی‌های بیش از حد است و فرد را زیادی درگیر می‌کند. افراد درگیر اختلال اضطرابی گاهی به‌دلیل ترس از برچسب خوردن و مسائل دیگر دنبال درمان نمی‌روند. اما باید توجه داشت که این بیماری هم مانند سایر بیماری‌ها مهم است و نیاز به درمان دارد. مبتلایان اختلال اضطرابی اغلب خواب نامناسب دارند و درگیر نگرانی مداوم هستند که همین روی کیفیت زندگی و تعاملات اجتماعی آنها تأثیر می‌گذارد. این ویدئو اطلاعات جالبی درباره این گروه از بیماران و نحوه فعالیت مغز و واکنش آنها به ترس و محرک‌ها می‌دهد. اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار