5.7K
0 0

دیابت نوع 2 چیست و چطور کنترل می‌شود؟

در دیابت نوع دو میزان قند خون بیش از اندازه بالا است. در واقع بدن نمی‌تواند از غذا گلوکز استخراج کند. در افراد سالم هنگام غذا خوردن، لوزالمعده هورمونی به‌نام انسولین ترشح می‌کند. اما بدن افراد دیابت نوع دو به انسولین پاسخ نمی‌دهد و همین باعث تجمع گلوکز در خون می‌شود. از علائم دیابت می‌توان به عطش و خستگی بیش از حد و تاری دید اشاره کرد. گرچه برخی افراد هم ممکن است علائمی نداشته‌باشند. دیابت خطراتی مانند حمله قلبی را نیز درپی دارد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بهتر است ویدئو را کامل ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود