تفاوت بین آلرژی و عدم تحمل مواد غذایی

چطور بفهمیم به یک ماده غذایی حساست داریم؟

3.9K
0 0
حساسیت غذایی و عدم تحمل غذایی، دو حالت متفاوتند که گاهی می‌توانند علائم بسیار مشابهی داشته باشند. حساسیت غذایی وقتی است که بدن غذا را به عنوان تهدید می‌بیند و واکنش ایمنی علیه آن ایجاد می‌کند و عدم تحمل غذایی زمانی است که بدن نمی‌تواند غذا را به درستی هضم کند. اینکه هر کدام از این دو حالت چطور باید مدیریت شوند، چیزی است که ویدیو به شما می‌گوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار