نباید اجازه داد بی‌خوابی کنترل زندگی را به دست بگیرد

چگونه می‌توان مشکلات خواب را حل کرد؟

730
0 0
خیلی از افراد خواب نامنظمی دارند، آنقدر که حتی نمی‌فهمند چقدر خوابیده‌اند. خیلی‌ها زود بیدار می‌شوند و بعضی‌ها سخت می‌خوابند. همه این موارد مشکلات خواب است و روی کیفیت زندگی افراد تأثیر می‌گذارد. اگر هرکدام از این مشکلات را دارید پیشنهاد می‌کنیم ویدئو را تماشا کنید چون این می‌تواند ناشی از مشکلات افسردگی یا اختلال اضطراب فراگیر و یا عادات خواب شما باشد. تجربیات خود را برای ما بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار