5.4K
0 0

نباید اجازه داد بی‌خوابی کنترل زندگی را به دست بگیرد

چگونه می‌توان مشکلات خواب را حل کرد؟

خیلی از افراد خواب نامنظمی دارند، آنقدر که حتی نمی‌فهمند چقدر خوابیده‌اند. خیلی‌ها زود بیدار می‌شوند و بعضی‌ها سخت می‌خوابند. همه این موارد مشکلات خواب است و روی کیفیت زندگی افراد تأثیر می‌گذارد. اگر هرکدام از این مشکلات را دارید پیشنهاد می‌کنیم ویدئو را تماشا کنید چون این می‌تواند ناشی از مشکلات افسردگی یا اختلال اضطراب فراگیر و یا عادات خواب شما باشد. تجربیات خود را برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود