توموری خوش‌خیم در جفت

کوریوآنژیوما چیست و چگونه درمان می‌شود؟

3.8K
0 0
کوریوآنژیوما یک تومور خوش‌خیم در جفت است که اگر خون وارد آن شود رشد می‌کند و بزرگ می‌شود. شاید بتوان گفت چیزی شبیه انگل مضر است و مانع از رسیدن غذا به جنین می‌شود و حتی مرگ جنین را در پی دارد. البته راه‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد، مثل باز کردن رحم و درآوردن تومور که البته این روش عوارضی هم به همراه دارد. اما راه دیگر تزریق خون داخل رحم است که روشی امن‌تر خواهد بود. با این ویدئو همراه شوید تا در مورد کوریوآنژیوما اطلاعات بیشتری را کسب کنید و بنویسید این ویدئو برایتان مفید بود؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار