6.6K
0 0

عادات روزانه افراد موفق از زبان برایان تریسی

چگونه می‌توان عادت‌های خوب را جایگزین عادت‌های بد کرد؟

برایان تریسی در ایران به‌خاطر کتاب‌های معروف انگیزی‌اش شناخته شده‌ است. او در این ویدئو از راه‌هایی صحبت می‌کند تا بتوانید در زندگی، عادات خوب را کسب کنید. او معتقد است شکل‌گیری یک عادت از طریق تکرار است و فرد می‌تواند با تکرار، یک عادت خوب را جایگزین یک عادت بد کند. برای همین پیشنهاد می‌کند هدف‌گذاری روزانه داشته‌باشید. بهتر است قبل از خواب به اهداف روز آینده فکر کنید و در هیمن راستا تعیین اولویت مهم است. اگر دوست دارید رفتارهای مثبت جدیدی پیدا کنید ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود