5.6K
0 2

اختلال در عملکرد طبیعی کبد، کلیه، طحال و قلب

عوارض آمیلوئیدوز و تجمع پروتئین‌های غیرطبیعی در اندام‌های بدن را بشناسید

آمیلوئیدوز (amyloidosis) نام گروهی از بیماری‌های نادر است که در آن پروتئین‌های غیرطبیعی به نام آمیلوئید در اندام‌هایی مثل، کبد، کلیه، طحال و قلب جمع می‌شوند و عملکرد طبیعی آن‌ها را مختل می‌شود. بیش از 30 نوع مختلف آمیلوئیدوز وجود دارد. علت این بیماری می‌تواند به دلیل وجود یک ژن معیوب باشد که از یکی از والدین به ارث می‌بریم یا به دلیل عوامل اکتسابی، یا پیری ایجاد می‌شوند. با این ویدئو همراه شوید تا این بیماری نادر را بیشتر بشناسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود