آشنایی با ژن‌ها به زبانی ساده

ژن چیست؟

3.9K
0 0
ژن قسمتی از DNA و حامل اطلاعات ژنتیکی ماست. اطلاعات ژنتیکی شامل همه چیزهایی است که از والدین ارث می‌بریم. دومجموعه DNA هم داریم و والدین ما نیز هرکدام دو مجموعه دارند که از والدین‌شان به ارث برده‌اند. البته در این مورد استثنا نیز هست. این ویدئو به زبان ساده ژن و ژنتیک را توضیح می‌دهد. با دیدن این ویدئو با ما همراه باشید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار