5.7K
0 0

الفبای سواد سلامت روان / 7

چرا تشخیص سلامت روان توسط متخصص باید مرحله به مرحله انجام شود؟

در این ویدیو دکتر الهام فخاری، دکترای روانشناسی تربیتی به این موضوع اشاره دارند که تشخیص سلامت روان توسط متخصص باید مرحله به مرحله انجام شود. نکته قابل توجه این است که ما نباید از کلمات تشخیصی در روان‌شناختی یا روان‌پزشکی به عنوان انگ یا ناسزا استفاده کنیم. بنا به گفته او تشخیص تخصصی در زمان کوتاه ممکن نیست. حتی تشخیص سالم بودن روان فرد نیز امری زمان‌بر است و مراحل خاص خود را دارد. به متخصصان این حوزه هم در کارورزی تأکید می‌شود که تشخیص باید مرحله به مرحله انجام شود و فرآیند بسیار حساسی است. حساسیت اصلی این است که ممکن است برچسب تشخیصی استفاده شده فرآیند درمان را ناتمام بگذارد و چه بسا مسیر درمان اشتباهی طی شود. برای درک و آگاهی بیشتر ویدیو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود