5.5K
0 1

یک نقص مادرزادی و اختلال در دریچه تریکوسپید

آترزی دریچه سه لتی قلب یا تریکوسپید چیست؟

در این ویدیو‌ متوجه تعریف آترزی دریچه تریکوسپید یا فقدان دریچه‌ سه لتی می‌شویم. بیماران مبتلا به دریچه سه لتی از هنگام تولد بسیار بد حال هستند. در بیمار مبتلا، خون از سیاهرگ زیرین (IVC) و سیاهرگ زیربن (SVC) که دو ورید قلب هستند به دهلیز راست برمی‌گردد و آن خون نمی‌تواند به بطن راست وارد شود، زیرا دریچه بسته است و در نهایت این باعث افزایش فشار می‌شود و این افزایش فشار پیامدهایی در بدن دارد. این بیماران در زمان تولد نیاز به عمل جراحی دارند. معمولا بیماران مبتلا به فقدان سه لتی بسیار شبیه بیماران مبتلا به سندرم قلب چپ هیپوپلاستیک هستند. این نوزادان به تدریج به حالتی تغییر می‌کنند که تنها یک بطن در آن‌ها فعالیت کند که در این مورد بطن چپ است که خون را به بدن می‌فرستد و در نهایت تا زمانی که عمل تغییر شریانی کامل شود، جریان خونی غیر فعال دارند که اصلا از قلب عبور نمی‌کند و تمام خون را از بدن به ریه‌ها بر می‌گرداند. در فقدان سه لتی هیچ ارتباطی بین دهلیز راست و بطن راست وجود ندارد و بطن راست معمولا بسیار کوچک است. توضیحات تکمیلی را برای درک و آگاهی بیشتر تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود