جدیدترین روش درمانی آپنه خواب

جراحی RFA چیست؟

1K
0 0
در تنفس طبیعی هوا وارد دهان و بینی می‌شود و از پشت گلو می‌گذرد. اما موقعی که خواب هستیم عضلات زبان شل و فضای خلفی راه هوایی باریک می‌شود. در مبتلایان آپنه انسدادی خواب، زبان بیش از حد شل می‌شود و راه هوایی را مسدود می‌کند. استفاده از دستگاه CPAP اولین پیشنهاد درمانی برای این گروه از بیماران است. البته برخی افراد با این وسیله مشکل دارند، بنابراین روش فرسایش با فرکانس رادیویی (RFA) پیشنهاد می‌شود. در این روش با اسپری بی‌حسی، گلو وزبان، بی‌حس می‌شود. بعد با پروب، انرژی فرکانس رادیویی را به پشت زبان ارسال می‌کنند. این روش، ایمن و برای بیمار قابل تحمل است. اگر خروپف می‌کنید این ویدئو را ببینید و برای افرادی که درگیر این مشکل ارسال کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار