5.5K
0 1

حواستان به میزان قهوه‌ای که می‌خورید باشد

کافئین چگونه بر مغز تأثیر می‌گذارد؟

آدنوزین یک ناقل عصبی بازدارنده است و وقتی به مغز می‌چسبد باعث کاهش فعالیت عصب‌ها می‌شود و احساس خواب‌آلودگی به‌وجود می‌آید. اما نوشیدن مواد کافئین‌دار باعث هوشیاری می‌شود. نوشیدن قهوه هم همین خاصیت را دارد؛ چراکه کافئین موجود در آن جلوی چسبیدن آدنوزین به گیرنده‌های مغز را می‌گیرد و موجب سرحالی و هوشیاری در فرد می‌شود. برای ما بنویسید در روز چند فنجان قهوه میل می‌کنید و یادتان باشد در نوشیدن قهوه زیاده‌روی نکنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود