10 نشانه اوتیسم در کودکان

7.1K
0 0

تفاوت‌های مشخصی بین کودکان عادی و اوتیستیک وجود دارد. برای مثال در ارتباط با کودکان زمانی که به سمت چیزی اشاره کنیم پاسخ طبیعی آنها توجه و نگاه کردن است. در کودکان اوتیستیک اما ناتوانی یا تمایل به نگاه کردن در جهت دیگری را می‌بینیم. یا در مثالی دیگر وقتی به سمت کودکی می‌رویم که در آغوشش بگیریم کودک نیز واکنش نشان می‌دهد اما کودک اوتیستیک ممکن است هیچ توجه و واکنشی از خود نشان ندهد. در این ویدئو با علائم رفتاری بیشتری در ارتباط با کودکان اوتیستیک آشنا می‌شوید.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار