5.8K
0 0

آشنایی بیشتر با اختلال دوقطبی

اختلال دوقطبی چیست و چگونه درمان می‌شود؟

اختلال دوقطبی یک اختلال روانی است که باعث تغییرات غیرعادی در سطح تمرکز، فعالیت، انرژی و خلق و خو می‌شود. افراد مبتلا به اختلال دوقطبی دارای دوره‌های خلقی متفاوتی هستند و دوره‌های شیدایی، مانیا و‌ هیپومانیا و دوره‌های افسردگی را تجربه می‌کند. افراد مبتلا می‌توانند دچار شیدایی یا هیپومانیا شوند که دو نوع مجزا از هم هستند اما علائم مشابهی دارند، شیدایی شدیدتر از هیپومانیا است. در ادامه از شما می‌خواهیم که این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود