6.1K
0 0

کمک نانوپزشکی به شناسایی سلول‌های سرطانی

نانوپزشکی چیست؟

نانوفناوری با چیزهای کوچک سروکار دارد. درواقع فعالیت‌های علمی و فناوری است که در مقیاس نانو انجام می‌شود و در زمینه‌های مختلف زندگی کاربرد دارد. نانوفناوری در پزشکی نیز در حوزه تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف و حتی واکسن کووید 19 نویدبخش بوده‌است. مثلاً شیمی‌درمانی عوارض زیادی دارد و هم سلول‌های سالم و هم سلول‌های معیوب را هدف می‌گیرد، اما نانوذرات می‌توانند فقط سلول‌های سرطانی را هدف بگیرند و مضرات را به حداقل برسانند. برای آشنایی بیشتر با نانوفناوری و کاربردهای آن دیدن ویدئو را پیشنهاد می‌کنیم.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود