6.3K
0 2

سه تکنیک‌ برای تسکین درد انگشت شست

چرا شست دستم درد می‌کند؟

تنوسینوویت دکورون یا التهاب تاندون‌های مچ یک بیماری دردناک است که تاندون‌های اطراف شست را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دلیل آن هم تورم دو تاندون اطراف پایه شست است که باعث التهاب فضای اطراف تاندون می‌شود. برای توقف این درد باید علت زمینه‌ای را برطرف کنید. مثلا جای تایپ با گوشی و ارسال متن از پیام صوتی استفاده کنید یا گاهی موس را با دست دیگر خود بگیرید. در ادامه‌ از شما می‌خواهیم که برای یادگیری سه تکنیک برای تسکین درد مچ دست این ویدیو را تا انتها تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود