داروی سل و کمک به بهبود افسردگی

درباره تاریخچه کشف داروی درمان افسردگی بدانید!

1.1K
0 0
این ویدئو درباره ماجرای کشف یک دارو برای درمان سل است که باعث بهبود خلق و خوی بیمارانی شد که افسردگی داشتند و همین کشف باعث شد دانشمندان تحقیقات گسترده‌ای روی افسردگی داشته باشند و به درمان‌های دارویی مؤثری برسند. اگرچه داروهای افسردگی هم مثل هر داروی دیگری عوارض جانبی دارند اما در بسیاری اوقات مزایای استفاده از داروها به عوارض احتمالی ارجحیت دارد. این ویدئو اطلاعات مفیدی درباره عملکرد مغز و مصرف داروهای افسردگی به شما می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار