انتقال سلولی در ترمیم بافت و رشد و گسترش سرطان‌ها

چه رابطه‌ای بین التیام زخم و سلول‌های سرطانی وجود دارد؟

1.1K
0 1
جابه جایی و اتقال و انتشار سلول‌ها در رشد سرطان‌ها مهم است. این ویدئو فرایند ساخت سلول سرطانی و رشد آنها را در یک محیط آزمایشگاهی نشان می‌دهد. در واقع سلول‌های سرطانی به کف ظرف می‌چسبند تا لایه منسجمی را بسازند، بعد شکافی شبیه زخم در آن ایجاد می‌شود که برخی سلول‌ها حذف می‌شوند. اگر زخم زودتر بسته شود حرکت سلول‌ها و میزان انتقال آنها بیشتر است. دیدن ویدئو شما را با این فرایند آشنا می‌کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار