اضطراب به کودکان اجازه صحبت نمی‌دهد

لالی انتخابی یا چه موقع کودکان بی‌حرف می‌شوند؟

465
0 0
لالی انتخابی در کودکانی دیده می‌شود که با توجه به نداشتن مشکلات فیزیولوژیکی در موقعیت‌های خاصی نمی‌توانند، صحبت کنند. اصطلاح گویاتر برای این مشکل، لالی موقعیتی است زیرا کودکان انتخاب نمی‌کنند که صحبت کنند یا نکنند بلکه به دلیل داشتن اضطراب قادر به صحبت کردن در برخی موقعیت‌ها نیستند. درباره این اختلال بیشتر بدانید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار