خوشبختانه بدن ما برای مبارزه ساخته شده است

نگاهی به سیستم دفاعی بدن در برابر عوامل بیماری‌زا

1.3K
0 2
بدن انسان مجهز به یک سیستم دفاعی مهم به نام سیستم ایمنی است که به عنوان سپری در برابر مهاجمان مضر مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها و سلول‌های غیرطبیعی عمل می‌کند.‌ االبته بدن مکانیسم‌های دفاعی زیادی در برابر مهاجمان بد دارد. مثلا بزرگ‌ترین اندام انسان پوست است، پوست تمام بدن را می‌پوشاند و از اعضای داخلی بدن ما در برابر آسیب‌های فیزیکی، عفونت میکروبی و کم آبی محافظت می‌کند. این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و درباره سیستم دفاعی بدن خود بیشتر بدانید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار