فرقی بین بیماری روانی و جسمی وجود ندارد

درباره اهمیت سلامت روان و پیشگیری از خودکشی جوانان بدانید!

1.4K
0 2
اختلالات روانی ناشی از مشکلاتی در کارکرد مغز است. این مشکلات می‌تواند از تعامل پیچیده بین ژن فرد و محیط زندگی ایجاد شود و عواقب ناخوشایندی داشته باشد. این روزها آمار خودکشی در بین افراد بسیار بالا رفته‌است. برای همین لازم است بیشتر از قبل به سلامت روان خود و اطرافیانمان اهمیت بدهیم. درواقع نباید تفاوت بگذاریم بین فردی که بیماری روانی دارد و فردی که مشکلات جسمانی دارد. چون بیماری روانی انتخاب آن فرد و یا دلیل شکست نیست. این ویدئو کمک می‌کند بیشتر با سلامت روان و اضطراب آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار