6.9K
0 2

فرقی بین بیماری روانی و جسمی وجود ندارد

درباره اهمیت سلامت روان و پیشگیری از خودکشی جوانان بدانید!

اختلالات روانی ناشی از مشکلاتی در کارکرد مغز است. این مشکلات می‌تواند از تعامل پیچیده بین ژن فرد و محیط زندگی ایجاد شود و عواقب ناخوشایندی داشته باشد. این روزها آمار خودکشی در بین افراد بسیار بالا رفته‌است. برای همین لازم است بیشتر از قبل به سلامت روان خود و اطرافیانمان اهمیت بدهیم. درواقع نباید تفاوت بگذاریم بین فردی که بیماری روانی دارد و فردی که مشکلات جسمانی دارد. چون بیماری روانی انتخاب آن فرد و یا دلیل شکست نیست. این ویدئو کمک می‌کند بیشتر با سلامت روان و اضطراب آشنا شوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود