گاهی مشکل از خودمان است...

مسئولیت کارهایمان را قبول کنیم!

1.4K
0 1
ممکن است مشکلاتی برای‌مان پیش بیاید و ما به دنبال این باشیم که مقصر این مشکلاتی که به وجود می‌آید کیست؟ گاهی به جای این‌که دنبال مقصر باشیم باید نگاهی به خودمان کنیم چون مشکل خودمان هستیم، منظور این است که مسئولیت کار‌های‌مان را گردن بگیریم و قبول کنیم. البته پذیرش مسئولیت اشتباهاتتان باید به صورت مساوی و متعادل باشد. ویدیو را تا انتها تماشا کنید و درباره اهمیت قبول کردن مسئولیت تصمیمات و کارهایتان بدانید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار