6.3K
0 0

تست تیپ شخصیت مایرز بریگز

نوع شخصیت شما بر اساس تست MBTI چیست؟

پرسشنامه شاخص تیپ مایرز- بریگز (MBTI)، افراد را در یکی از 16 تیپ شخصیتی تعریف شده دسته‌بندی می‌کند که همگی ذیل چهار گروه اصلی درونگرا، شهودی، متفکر و ادراکی تقسیم‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها، تصویرهایی کلی از شخصیت افراد ارائه می‌کنند و تا حدی رفتارها و واکنش‌های آنان را تحلیل و پیش‌بینی می‌کنند. اینکه فردی هستید که هرگز آرام و قرار ندارد و دائم در حال تجربه احساسات یا مشاغل تازه‌اید یا اینکه کنجکاو و نوآورید یا میزان همدلی در شما چقدر است و بسیاری از ویژگی‌های دیگر، وابسته به همین تیپ شخصیتی شماست.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود