تست تیپ شخصیت مایرز بریگز

نوع شخصیت شما بر اساس تست MBTI چیست؟

1.5K
0 0
پرسشنامه شاخص تیپ مایرز- بریگز (MBTI)، افراد را در یکی از 16 تیپ شخصیتی تعریف شده دسته‌بندی می‌کند که همگی ذیل چهار گروه اصلی درونگرا، شهودی، متفکر و ادراکی تقسیم‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی‌ها، تصویرهایی کلی از شخصیت افراد ارائه می‌کنند و تا حدی رفتارها و واکنش‌های آنان را تحلیل و پیش‌بینی می‌کنند. اینکه فردی هستید که هرگز آرام و قرار ندارد و دائم در حال تجربه احساسات یا مشاغل تازه‌اید یا اینکه کنجکاو و نوآورید یا میزان همدلی در شما چقدر است و بسیاری از ویژگی‌های دیگر، وابسته به همین تیپ شخصیتی شماست.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار