7.2K
0 0

می‌توانید ادعا کنید که کاملا شبیه پدر یا مادرتان هستید!

آیا می‌توان تمام DNA خود را از یک والد دریافت کرد؟

مولکول DNA شامل تمام اطلاعات ژنتیکی و ویژگی‌های وراثتی موجودات زنده است. این مولکول دارای دو رشته بسیار بلند است و دنیای جذاب و عجیبی دارد. یک سؤال مهم این است که آیا می‌شود تمام DNA ما از یک والد باشد. اگر شما یک باکتری تک سلولی باشید که به‌روش غیر جنسی تکثیر می‌شوید، پاسخ مثبت است. در طول تولیدمثل جنسی 50 درصد از ژن پدر و 50 درصد از مادر به ارث می‌رسد. انسان‌ها دیپلوئید هستند؛ یعنی دو نسخه از هر کوروموزوم دارند یکی از هر والد، اما شاید افراد هر دو نسخه کروموزوم معین را از یکی از والدین بگیرند که دیزومی تک‌والدی یا UPD است که گاهی ممکن است باعث اختلال شود و گاهی نه. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود