آشنایی با علائم اختلال نقص توجه و بیش فعالی

چگونه می‌توان کودکان ADHD را کنترل کرد؟

1.4K
0 1
ADHD مخفف کمبود توجه و بیش‌فعالی و یک اختلال روانی است. این کودکان مشکل توجه دارند و بیش‌فعال‌اند. همچنین در کنترل رفتار خود مشکل دارند، قادر به تمرکز نیستند و بی‌قراری در رفتارشان مشهود است. رفتار تکانشی دارند و به سختی خود را کنترل می‌کنند و خیلی اوقات حرف دیگران را قطع می‌کنند. البته تشخیص این اختلال و درمان می‌تواند به این کودکان کمک کند. برای آشنایی با بیش‌فعالی با لئو در این ویدئو همراه باشید و رفتارهای او را در مدرسه و محیط بیرون ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار