6.4K
0 1

آشنایی با علائم اختلال نقص توجه و بیش فعالی

چگونه می‌توان کودکان ADHD را کنترل کرد؟

ADHD مخفف کمبود توجه و بیش‌فعالی و یک اختلال روانی است. این کودکان مشکل توجه دارند و بیش‌فعال‌اند. همچنین در کنترل رفتار خود مشکل دارند، قادر به تمرکز نیستند و بی‌قراری در رفتارشان مشهود است. رفتار تکانشی دارند و به سختی خود را کنترل می‌کنند و خیلی اوقات حرف دیگران را قطع می‌کنند. البته تشخیص این اختلال و درمان می‌تواند به این کودکان کمک کند. برای آشنایی با بیش‌فعالی با لئو در این ویدئو همراه باشید و رفتارهای او را در مدرسه و محیط بیرون ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود