7.3K
0 0

هر انسانی میکروبیوم مخصوص به خودش را دارد

آشنایی بیشتر با میکروبیوم‌ها چه کمکی به انسان می‌کند؟

تعداد زیادی موجود میکروسکوپی در سراسر بدن از روده تا سطح پوست زندگی می‌کنند و جالب‌تر اینکه زندگی مسالمت‌آمیزی با سلول‌های بدن انسان دارند! میکروبیوم که مجموعه‌ای از موجودات ریز مثل قارچ، باکتری و ویروس است در درون بدن انسان وجود دارد. میکروبیومِ هر انسان مختص خود آن فرد است که بستگی به ژنتیک، روش زایمان، محیط، رژیم غذایی و مواجهه با حیوانات دارد. بیشترین نوع میکروبیوم در روده است. برای آشنایی با میکروبیوم‌ها واهمیت آنها دیدن ویدئو را پیشنهادمی‌کنیم.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود