هر انسانی میکروبیوم مخصوص به خودش را دارد

آشنایی بیشتر با میکروبیوم‌ها چه کمکی به انسان می‌کند؟

1.9K
0 0
تعداد زیادی موجود میکروسکوپی در سراسر بدن از روده تا سطح پوست زندگی می‌کنند و جالب‌تر اینکه زندگی مسالمت‌آمیزی با سلول‌های بدن انسان دارند! میکروبیوم که مجموعه‌ای از موجودات ریز مثل قارچ، باکتری و ویروس است در درون بدن انسان وجود دارد. میکروبیومِ هر انسان مختص خود آن فرد است که بستگی به ژنتیک، روش زایمان، محیط، رژیم غذایی و مواجهه با حیوانات دارد. بیشترین نوع میکروبیوم در روده است. برای آشنایی با میکروبیوم‌ها واهمیت آنها دیدن ویدئو را پیشنهادمی‌کنیم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار