6.7K
0 1

الفبای سواد سلامت روان/ 4

تفاوت سندرم، اختلال روانی و بیماری روانی با یکدیگر چیست؟

در این ویدیو دکتر الهام فخاری، دکترای روانشناسی تربیتی در مورد تفاوت برخی واژه‌ها صحبت می‌کنند که توسط افراد غیرمتخصص در موقعیت‌های نابجا به کار برده می‌شود. او به تفاوت سندرم، اختلال روانی و بیماری روانی با یکدیگر اشاره می‌کند و می‌گوید کتاب‌های مختلفی در این مورد موجود است که برای متخصصان و کارورزان این حوزه است نه برای استفاده ابزاری افراد نامرتبط. ممکن است ویژگی یا نشانه‌ای از اختلالات در خود ببینیم و این لزوما به معنی داشتن اختلال نیست و باید توسط متخصص، وضعیت روانی فرد بررسی شود. به عنوان مثال همه ما شاید دچار بی‌اشتهایی یا بی‌حوصلگی بشویم اما این بی‌اشتهایی و بی‌حوصلگی در دسته اختلالات قرار نگیرد. آنچه که یک وضعیت را به عنوان اختلال یا به عنوان بیماری که با اختلال فرق دارد، متمایز می‌کند این است که حالات خاص فرد به صورت نسبتا پایدار منجر به اختلال در عملکرد روزمره و ارتباط با دیگران شود. برای کسب اطلاعات بیشتر ویدیو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود