آشنایی بیشتر با میزان و اشکال کم شنوایی

کم‌شنوایی چند نوع دارد؟

2K
0 1
کم‌شنوایی براساس میزان و اشکال آن دسته بندی شده و از طبیعی، خفیف تا عمیق وجود دارد. میزان کم بودن شنوایی با واحد دسی‌بل اندازه‌گیری می‌شود که اندازه‌های متفاوتی از 10 تا 120 دارد و میزان کم شنوایی را تعیین می‌کند. اما شکل یا چیدمان کم‌شنوایی به معنی درجه و نحوه کم‌شنوایی در گستره فرکانس صدا است که شامل کم‌شنوایی شیب تند، کم‌شنوایی با فرکانس پایین و ... است. برای آشنایی بیشتر با انواع و اشکال کم‌شنوایی با ما همراه شوید و در صورت نیاز سوالات خود را برای ما بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار