روش‌هایی برای آنکه بتوانیم با انگیزه‌تر زندگی کنیم

چطور می‌توانیم انگیزه خود را حفظ کنیم؟

5.3K
0 0
حفظ انگیزه برای انجام فعالیت‌ها، با توجه به شرایط محیطی، این روزها به چالش اصلی خیلی از ما بدل شده است. در این ویدیو 5 راه مؤثر برای این کار توضیح داده شده که عبارتند از تفکیک چیزهایی که می‌توانیم کنترل کنیم از مسائلی که در کنترل ما نیستند، داشتن افرادی در زندگی که به توانایی‌های ما ایمان داشته باشند، انتخاب دیدگاه متفاوت نسبت به موانع، تقسیم کردن اهداف بزرگ به اهداف کوچک و یادآوری این نکته که ما برای خودمان زندگی می‌کنیم و باید از آن لذت ببریم. ویدیو را ببینید تا بدانید که چطور این موارد را به کار ببندید. شما برای حفظ انگیزه چه راه‌هایی پیشنهاد می‌دهید؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار