7.2K
0 1

راهی برای رشد و توسعه فردی

کوچینگ چیست و چگونه می‌تواند موثر عمل کند؟

کوچینگ به شکل‌های مختلف به هزاران نفر در سراسر دنیا، بینش خوبی ارائه داده است. همه آدم‌ها به نوعی به دنبال پیشرفت و تغییر و رشد هستند. همه سازمان‌ها رهبرانی می‌خواهند با مهارتهایی مانند ارتباطات خوب، گوش دادن فعال و دانش بالا و چشم انداز. به همه این‌ها فعالیت‌ کوچینگ گفته می‌شود و چهار بخش دارد که اولین بخش آن تعیین پیامد است. بیشتر برنامه‌هایی که موفقیت آمیز نیستند به دلیل ضعیف بودن در تعیین پیامد است. در ادامه از شما می‌خواهیم این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و بنویسید برایتان مفید بود یا نه.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود