7K
0 1

ورزش درمانی و تاثیر آن بر بهبود اختلالات اضطرابی و افسردگی/ 4

آیا ورزش‌های گروهی به افراد مبتلا به اختلالات افسردگی و اضطرابی کمک می‌کند؟

شاید برایتان این سؤال پیش بیاید که برای بیمارانی با اختلال افسردگی، ورزش جمعی بهتر است یا فردی. دکتر بهناز تازش متخصص پزشکی ورزشی در پاسخ به این سؤال می‌گوید این مسئله ارتباط مستقیم با حال و هوا و خلق و خوی بیمار دارد، اما مطالعات انجام شده در این زمینه روی ورزش جمعی تأکید می‌کند. البته ورزش برای این دسته افراد باید زیر نظر افراد متخصص انجام شود تا با کمترین آسیب و بیشترین بازده همراه باشد. این متخصص در ادامه اضافه می‌کند که در برخی مراکز دولتی امکانات ورزش‌درمانی فراهم شده‌است و بیمار می‌تواند زیر نظر پزشک و پرستار آموزش‌دیده ورزش کند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود