7.7K
0 0

به ارث رسیدن آلل‌های غالب و مغلوب در یک ژن

بیماری‌های ارثی چگونه به کودک منتقل می‌شوند؟

تا به حال برایتان سوال شده است که بیماری‌های ارثی چگونه به کودک منتقل می‌شوند؟ باید بدانیم کروموزومی که در هسته سلول‌های ما قرار دارد، یک رشته طولانی از DNA است که حاوی دستورالعمل‌هایی برای ویژگی‌هایی است که ما را تبدیل به کسی می‌کنند که هستیم. به این دستورالعمل‌ها، ژن و به مجموعه آنها در یک فرد، ژنوم می‌گویند. هر سلول اسپرم و هر سلول تخمک، حاوی 23 کروموزوم‌اند و وقتی با هم ترکیب می‌شوند، یک سلول جدید تولید می‌کنند که 46 کروموزوم دارد. همه انسان‌ها، به جز تفاوت‌هایی جزئی در زنان و مردان، ژن‌های یکسانی دارند. اما دلیل تفاوت افراد با یکدیگر، علی‌رغم این تشابه، این است که ژن‌ها، نسخه‌ها یا اصطلاحاً آلل‌های متفاوتی دارند. گاه بیماری‌هایی نیز از طریق همین ژن‌ها به افراد منتقل می‌شود. چگونگی تفاوت در به ارث رسیدن آلل‌های غالب و مغلوب در یک ژن، با استفاده از بیماری سیستیک فیبروزیس در ویدیو به زبان ساده توضیح داده شده است. آن را ببینید و سوال‌های خود را برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود