آشنایی با تکنیک‌هایی که کمک می‌کند بهتر بخوابیم

چگونه خواب راحت‌تری داشته باشیم؟

490
0 0
در شرایط فعلی که زندگی همه ما دچار فشارهای فراوان اقتصادی، اجتماعی و ... است و درست هنگام رفتن به رختخواب، استرس قرض و قسط و تعهدات مالی و فشار کارهای عقب مانده خوابمان را می‌پراند، دانستن بعضی تکنیک‌های ارامبخش می‌تواند کمک حال خوبی به حساب بیاید. هر چند فیزیولوژی منحصربه‌فرد هر شخص، روش و تکنیک منحصر به‌فرد خودش را هم می‌طلبد اما بد نیست با تکنیک‌های مختلف آشنا شوید امتحانشان کنید؛ شاید روی حال شما هم تاثیر خوبی داشت.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار