ورزش درمانی به چه بیمارانی کمک می‌کند؟

با دکتر مریم ابوالحسنی متخصص پزشکی ورزشی آشنا شوید

2.1K
0 0
دکتر مریم ابوالحسنی، متخصص پزشکی ورزشی و فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی همین دانشگاه است. او بیش از 12 سال با استفاده از ورزش درمانی به بهبود کیفیت زندگی بیماران نورولوژیک مثل MS، پارکینسون، عارضه‌های سکته مغزی و سایر بیماری‌های سیستم عصبی کمک کرده است. بیماری‌های سیستم عصبی می‌تواند روی دامنه حرکتی بیمار در اندام‌های مختلف اثر بگذارد و کیفیت زندگی او را مختل می‌کند و گاهی باعث ایجاد ناتوانی شود. برای همین جز دارو درمانی، ورزش درمانی هم پیشنهاد می‌شود تا بیمار زندگی عادی خود را از سر بگیرد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار