6.9K
0 1

ناتوانی ذهنی و رفتار سازگارانه

ناتوانی ذهنی به چه معناست؟

عقب ماندگی ذهنی یا ناتوانی ذهنی به معنای داشتن هوش و مهارت‌های کمتر از حد نرمال برای زندگی روزمره است. ناتوانی ذهنی، با محدودیت چشمگیر در عملکرد ذهنی و رفتار سازگار توصیف می‌شود و بر بسیاری از مهارت‌های اجتماعی و عملی اثر می‌گذارد. یکی از راه‌ها برای اندازه گیری عملکرد ذهنی، تست آی‌کیو (IQ) است. رفتار سازگار نیز یکی از نشانه‌های ذهن سالم است که با مجموعه‌ای از مهارت‌های فکری، اجتماعی و عملی تعریف می‌شود که مردم آنها را یاد می‌گیرند و در زندگی روزمره‌شان اجرا می‌کنند. در ادامه از شما می‌خواهیم که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ناتوانی ذهنی این ویدیو را تا انتها تماشا کنید و نظر خود را در بخش کامنت از ما بپرسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود