7.2K
0 1

آشنایی با سبک دلبستگی

نظریه دلبستگی و اضطراب جدایی چیست؟

اضطراب جدایی که حاصل دلبستگی‌های متنوع ما در کودکی یا سایر مراحل زندگی است و می‌تواند تا بزرگسالی ادامه پیدا کند. این اضطراب می‌تواند تا مختل شدن زندگی عادی پیش برود و بسیار مخرب باشد. روانشناسان دلیل این نگرانی‌ها را دلبستگی عنوان کرده‌اند. همان دلبستگی است که زن و شوهر را کنار هم نگه می‌دارد و انگیزه‌ کافی برای مراقبت از فرزندان ایجاد می‌کند اما زمانی که بیش از حد باشد، عوارض خاص خودش را هم به وجود می‌آورد. برای آشنایی با انواع دلبستگی مثل دلبستگی ایمن، دلبستگی اضطرابی-اجتنابی و دلبستگی مضطرب-دوسوگرا با این ویدئو همراه شوید و سوالات خود را برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود