6.9K
0 1

زندگی بدون میکروبیوم‌ها امکان‌پذیر نیست

چگونه باکتری‌های روده به درمان سرطان کمک می‌کنند؟

مطابق با تحقیقات جدید، باکتری‌های روده که در هضم غذا و واکنش سیستم ایمنی به ما کمک می‌کنند، می‌توانند در چگونگی شروع برخی از سرطان‌ها و حتی نحوه پاسخ آن‌ها به درمان نقش داشته باشند. تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد برخی از باکتری‌های خوب در روده برخی از بیماران سرطانی که به ایمنی‌درمانی پاسخ دادند، بیشتر است. بنابراین پژوهشگران در تلاش هستند تا بتوانند با دستکاری میکروبیوم، روش جدیدی برای جلوگیری و درمان سرطان بیابند. توضیحات بیشتر را در ویدیو ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود