7.2K
0 1

آنچه در آزمایشگاه منتظر ماست

آزمایش خون چه مراحلی دارد؟

اولین قدم برای گرفتن آزمایش خون از بیمار بررسی رگ‌های اوست. بیمار را بر روی یک صندلی راحت می‌نشانند و اغلب او می‌داند که کدام بازو بهتر از دست دیگر است اما اگر رگی را پیدا نکنند که به راحتی در دسترس باشد، یک پد گرم کننده را به مدت 5 الی 10 دقیقه روی آن قرار می‌دهند، زیرا گرم کردن بازوها باعث بالا آمدن سریع تر رگ‌ها می‌شود. بعد از پیدا کردن رگ خونگیری آغاز می‌شود. اگر می‌خواهید به طور کامل با مراحل تست آزمایش خون آشنا شوید این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود