7.1K
0 1

نقش عوامل بیرونی و درونی در ایجاد شوق

کانون کنترل چه تأثیری بر میزان انگیزه ما دارد؟

میزان باور ما درمورد اینکه روی زندگی‌مان کنترل داریم یا نه، مفهومی است که کانون کنترل نام دارد. به عواملی خارج از اراده ما نظیر هوش و استعداد که در موفقیتمان نقش دارند، کانون کنترل خارجی و به آنچه در اختیار ماست، مثل تلاش و ممارست، کانون کنترل داخلی می‌گویند. این ویدیو با توضیح مثال‌ها و پژوهش‌های علمی به شما می‌گوید که چطور کانون کنترل داخلی، کلید حفظ انگیزه است. اگر می‌خواهید همیشه انگیزه داشته‌باشید، باید احساس کنید که روی زندگی‌تان کنترل دارید و مسئول اتفاقاتی هستید که برایتان رخ می‌دهد. ویدیو را ببینید و تجربیات و پرسش‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود