نقش عوامل بیرونی و درونی در ایجاد شوق

کانون کنترل چه تأثیری بر میزان انگیزه ما دارد؟

2K
0 1
میزان باور ما درمورد اینکه روی زندگی‌مان کنترل داریم یا نه، مفهومی است که کانون کنترل نام دارد. به عواملی خارج از اراده ما نظیر هوش و استعداد که در موفقیتمان نقش دارند، کانون کنترل خارجی و به آنچه در اختیار ماست، مثل تلاش و ممارست، کانون کنترل داخلی می‌گویند. این ویدیو با توضیح مثال‌ها و پژوهش‌های علمی به شما می‌گوید که چطور کانون کنترل داخلی، کلید حفظ انگیزه است. اگر می‌خواهید همیشه انگیزه داشته‌باشید، باید احساس کنید که روی زندگی‌تان کنترل دارید و مسئول اتفاقاتی هستید که برایتان رخ می‌دهد. ویدیو را ببینید و تجربیات و پرسش‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار