7.7K
0 1

افرادی که نگران نمونه برداری از گلو هستند این ویدئو را تماشا کنند

نمونه‌گیری از گلو چگونه اجام می‌شود؟

کشت گلو یک آزمایش تشخیصی آزمایشگاهی است که وجود عفونت باکتریایی یا قارچی در گلو را ارزیابی می‌کند. هدف از نمونه گیری از گلو برای محیط کشت، جمع آوری ترشحات از ناحیه حلق و بینی و لوزه‌ها است تا از این طریق بتوان میکروب‌های بیماری‌زا را شناسایی کرد. برای انجام این کار ظرف و دستمال را کنار بیمار می‌گذارند و از او می‌خواهند که دهانش را کامل باز کند. منبع نور را تنظیم می‌کنند، سواب را از بسته بندی خارج و آن را استریل نگه می‌دارند، زبان را با ابزاری به طرف پایین فشار می‌دهند و سواب را به انتهای حلق و لوزه‌ها می‌کشند. اگر قرار است از گلوی شما نمونه بگیرند و نمی‌دانید در آزمایشگاه چه چیزی در انتظار شماست، این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود