7.2K
0 1

الفبای سواد سلامت روان/ 2

بهداشت روان چیست؟

سلامت روان توانایی شاد، سازنده، پویا و سالم زندگی کردن در کنار دیگران با وضعیتی نسبتا کم دردسر و مثبت است. البته این نکته هم مهم است که نداشتن بیماری‌های روان شناختی و دچار نبودن به اختلالات روانشناختی به معنای سالم بودن از نظر روانی نیست. سلامت روان مبحثی گسترده و دارای پیچیدگی‌های زیاد و در بر گیرنده عامل‌های درونی و بیرونی است. اما چه رابطه‌ای با بهداشت روان دارد؟ بهداشت روان یعنی مراقبتِ شرایط و تأمین فضای مناسب برای رسیدن و حفظ سلامت روان اما سلامت روانی تنها با به دست آوردن تکمیل نمی‌شود بلکه وضعیتی است که بسیار به وضعیت کاهش تاب‌آوری فرد در جامعه بستگی دارد و می‌تواند تغییر کند. با ویدئوی خانم دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی، سابقه فعالیت در زمینه‌های، شهری اجتماعی و فرهنگی همراه و با فرق بین بهداشت روانی و سلامت روانی بیشتر آشنا شوید، همچنین می‌توانید نظرها و سوالات خود را برای ما بنویسید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود