الفبای سواد سلامت روان/ 2

بهداشت روان چیست؟

2.4K
0 1
سلامت روان توانایی شاد، سازنده، پویا و سالم زندگی کردن در کنار دیگران با وضعیتی نسبتا کم دردسر و مثبت است. البته این نکته هم مهم است که نداشتن بیماری‌های روان شناختی و دچار نبودن به اختلالات روانشناختی به معنای سالم بودن از نظر روانی نیست. سلامت روان مبحثی گسترده و دارای پیچیدگی‌های زیاد و در بر گیرنده عامل‌های درونی و بیرونی است. اما چه رابطه‌ای با بهداشت روان دارد؟ بهداشت روان یعنی مراقبتِ شرایط و تأمین فضای مناسب برای رسیدن و حفظ سلامت روان اما سلامت روانی تنها با به دست آوردن تکمیل نمی‌شود بلکه وضعیتی است که بسیار به وضعیت کاهش تاب‌آوری فرد در جامعه بستگی دارد و می‌تواند تغییر کند. با ویدئوی خانم دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی، سابقه فعالیت در زمینه‌های، شهری اجتماعی و فرهنگی همراه و با فرق بین بهداشت روانی و سلامت روانی بیشتر آشنا شوید، همچنین می‌توانید نظرها و سوالات خود را برای ما بنویسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار