4 نظریه کوچینگ

علاقمندان به کوچ و روانشناسی مربیگری تماشا کنند!

2.3K
0 0
روانشناسی مربیگری، کوچ (Coaching) یه عنوان یک حوزه جدید هنوز به طور کامل تعریف نشده است. اما به طور کلی روانشناسی مربیگری یا روان‌شناسی کوچینگ، مجموعه‌ای از تئوری‌ها و روش‌ها و چارچوب‌هایی است که بر اساس تحقیقاتی که توسط دانشمندان انجام شده شکل گرفته‌است و به ما می‌گوید چه کار می‌کنیم و چگونه آن را انجام دهیم. در این ویدئو 4 نظریه به شما معرفی می‌شود که بخشی از پایه روانشناسی مربیگری هستند. نظریه خود تعیین‌گری و مدل فرانظریه‌ای که درباره آمادگی افراد برای تغییر است بخشی از پایه‌های این روانشناسی است. برای اینکه درباره روانشناسی مربیگیری بیشتر بدانید این ویدئو را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار