7.4K
0 2

الفبای سواد سلامت روان/ 1

سلامت روان چیست؟

ترکیب «سلامت روان» را زیاد می‌شنویم اما شاید بد نباشد نگاهی علمی به مفهوم آن بیندازیم. در این ویدئو دکتر الهام فخاری دکترای، روانشناسی تربیتی مروری دارند بر مفهوم کلی سلامت روان و می‌گویند که یک وضعیت روانشناختی است که فرد به طور سازنده، شاد و پویا در کنار دیگران بدون دردسر زندگی می‌کند. نکته قابل توجه این است که نداشتن بیماری روانشناختی معادل داشتن سلامت روان نیست. او تاکید دارد نبود امنیت روانی و امنیت زیستی می‌تواند سلامت روان ما را دچار مشکل کند. همچنین اقدام برای حفظ سلامت روان و پیشگیری همان بهداشت روانی است که در نهایت به داشتن سلامت روان کمک می‌کند. نگرانی‌های ما در مورد تأمین نیازهای پایه‌ و بالا بودن ناپایداری محیطی هم می‌تواند سلامت روان ما را دچار مشکل کند. برای کسب آگاهی بیشتر این ویدئو را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود