درباره ENFP ها چه می‌دانید؟

هفت نشانه اصلی تیپ شخصیتی ENFP

5.6K
0 0
آیا تا به حال فکر کرده‌اید که تیپ شخصیتی‌تان چیست؟ 16 تیپ شخصیتی وجود دارد که یکی از آن‌ها ENFP است. این تیپ مربوط به افراد برونگرا، شهودی، احساسی و ادراکی است. افراد مشتاق، جذاب و خلاق که بسیار گیرا، پرانرژی و مستقل‌اند. اما مهمتر از همه، آنها تخیل قوی‌ای دارند. اگر می‌خواهید چیزها و افراد را عمیقا درک کنید و هرگز از دانستن سطحی موضوعات راضی نیستید، اگر همیشه سعی می‌کنید فراتر از یادگیری و درک موضوعات بروید و یک حلقه اجتماعی بسیار بزرگ دارید این احتمال هست که شما یک ENFP باشید. پیشنهاد می‌کنیم این ویدئو را ببینید. در ویدئو 7 نشانه آورده شده که نشان می‌دهد آیا شما یک ENFP هستید یا نه؟
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار