ذهن آگاهی و آرامشی برای تمام طول روز

چگونه ذهن آگاهی را تمرین کنیم؟

2.4K
0 1
برای کاهش استرس و بالا بردن تمرکز، ذهن‌ آگاهی بهترین تکنیک است. ذهن آگاهی به شما کمک می‌کند تا تمرکز و استرس را در طول روز کنترل کنید. کلید ذهن آگاهی، ریلکس کردن است و اینکه به ذهن اجازه دهید حواس فیزیکی بدن و افکاری را که به سرتان راه پیدا می‌کنند به رسمیت بشناسید. در ذهن‌آگاهی توجه‌تان را معطوف به نفس کشیدنتان کنید و به صورت ذهنی بدنتان را اسکن کنید. حتی در حین تمرین ذهن آگاهی می‌توانید آینده را تصور کنید. با این دیدن این ویدئو تمرین ذهن‌آگاهی را می‌آموزید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار