8.3K
0 0

اختلال در مسیر لپتین-ملانوکورتین و اختلالات ژنتیکی چاقی

درباره ژنتیک چاقی بدانید!

چاقی یک وضعیت پیچیده چندعاملی است که در آن عدم تعادل انرژی مزمن منجر به افزایش وزن در طول زمان می‌شود. ژنتیک، رفتار و محیط در بروز خطر چاقی تأثیر دارند. افزایش قابل توجه در شیوع چاقی طی 50 سال گذشته تا حدی به محیط ایجادکننده‌ چاقی نسبت داده شده است؛ دسترسی آسان به غذاهای ارزان و خوش‌طعم با کالری بالا و دسترسی محدودتر به فعالیت بدنی چرا که ما در طول روزهای کاری خود از نظر فیزیکی فعال نیستیم. یک علامت کلیدی برای اکثر اختلالات و بیماری‌ها، شروع زودرس چاقی و هایپرفاژی یا همان پرخوری است. در برخی از اختلالات ژنتیکی چاقی، پرخوری مشخصه اصلی است که اغلب به دلیل اختلال در مسیر لپتین-ملانوکورتین ایجاد می‌شود. از سال 2006 تاکنون مطالعات مربوط به ژنتیک نشان داده است که بیش از 50 ژن با چاقی مرتبط هستند. اگر می‌خواهید درباره چاقی ژنتیکی بیشتر بدانید این ویدئو را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود